Boerenlandvogels

Samen kunnen we de vogels van het platteland helpen

Geluk zit in een klein vogeltje. Stel: je hoort de veldleeuwerik zingen. Of je ‘m nou herkent of niet, wedden dat je binnen enkele seconden door een zomers gevoel wordt bevangen? Dankzij uitbundig gekwetter van boerenlandvogels vergeet je voor even sores en gedoe. Daarom hechten wij aan weilanden, akkers en tuinderijen waar natuur ruimte krijgt. Kleinschalige agrarisch landschap is onmisbaar voor de boerenlandvogels. Het platteland inclusief erven en hagen zou een paradijs voor vogels moeten zijn. Voor de grutto, kievit en tureluur, voor boom- en torenvalk, steen- en kerkuil, braamsluiper en spotvogel. Vaak zijn die vogels verdwenen. Daarom is er actie nodig voor het terugbrengen van vogels in het cultuurlandschap!

Er is veel te melden over de boerenlandvogels in 2016. Zoals wel vaker als het om weidevogels gaat...
De oplossing van de prijsvraag “Welke gezenderde grutto komt als eerste in onze provincie aan...
23 april: Goed beschermd Gea Kool en Marten Blok hebben op 23 april een observatie-ochtend...
Met veel liefde en enthousiasme geven onze medewerkers cursussen over het beschermen van de...
Het boerenland wordt leger en stiller. Grutto, veldleeuwerik, boerenzwaluw, patrijs en ringmus...
U kunt op pad gaan om samen met andere vrijwilligers om weidevogels met hun nest of kuikens in...
Het team Boerenlandvogels begeleid de vrijwillige weidevogelbescherming in Noord-Holland. We werken...
Kennis van zaken! We beschikken over verspreidingsgegevens, over aantallen en trends en gebruiken...
Goed om te weten dat de bezorgdheid op vele niveaus speelt. Zowel landelijk als provinciaal als...
Dit zijn de cijfers van de weidevogelbescherming, mogelijk gemaakt door de regeling Betrekken bij...
Ruim 100.000 ha gruttogebied gemonitord in 2016 In 2016 hebben agrarische collectieven en...
Veehouder Gerard van der Krogt: ‘Als boer houd ik van ‘jong leven’ om me heen. Ik...
‘Man, je krijgt er zoveel voor terug! Je ziet kuikens uit het ei komen en groot worden. Als...
Elke maand en in het broedseizoen wat vaker maken we de nieuwsbrief ‘Boerenlandvogelnieuws...