Boerenlandvogels

Samen kunnen we de vogels van het platteland helpen

Geluk zit in een klein vogeltje. Stel: je hoort de veldleeuwerik zingen. Of je ‘m nou herkent of niet, wedden dat je binnen enkele seconden door een zomers gevoel wordt bevangen? Dankzij uitbundig gekwetter van boerenlandvogels vergeet je voor even sores en gedoe. Daarom hechten wij aan weilanden, akkers en tuinderijen waar natuur ruimte krijgt. Kleinschalige agrarisch landschap is onmisbaar voor de boerenlandvogels. Het platteland inclusief erven en hagen zou een paradijs voor vogels moeten zijn. Voor de grutto, kievit en tureluur, voor boom- en torenvalk, steen- en kerkuil, braamsluiper en spotvogel. Vaak zijn die vogels verdwenen. Daarom is er actie nodig voor het terugbrengen van vogels in het cultuurlandschap!

Er is veel te melden over de boerenlandvogels in 2016. Zoals wel vaker als het om weidevogels gaat...
Grutto Alcochete arriveerde zaterdagavond 4 maart om 19.48 uur in polder Wieringerwaard en verkende...
Met veel liefde en enthousiasme geven onze medewerkers cursussen over het beschermen van de...
Het boerenland wordt leger en stiller. Grutto, veldleeuwerik, boerenzwaluw, patrijs en ringmus...
U kunt op pad gaan om samen met andere vrijwilligers om weidevogels met hun nest of kuikens in...
We tellen en meten de effecten van beschermingsmaatregelen. Zo maken we voor de grutto twee...
Kennis van zaken! We beschikken over verspreidingsgegevens, over aantallen en trends en gebruiken...
Goed om te weten dat de bezorgdheid op vele niveaus speelt. Zowel landelijk als provinciaal als...
Dit zijn de resultaten per jaar van de weidevogelbescherming, mogelijk gemaakt door de regeling...
Greidefûgels beskermje yn Noard-Hollân Omroep Fryslân wilde aan haar Friese...
Veehouder Gerard van der Krogt: ‘Als boer houd ik van ‘jong leven’ om me heen. Ik...
‘Man, je krijgt er zoveel voor terug! Je ziet kuikens uit het ei komen en groot worden. Als...
Elke maand en in het broedseizoen wat vaker maken we de nieuwsbrief ‘Boerenlandvogelnieuws...