Oosteinderpoel

Toen de Haarlemmermeer nog een groot en open water was, kon het hier aardig spoken. Bij harde wind uit het westen klotsten de golven tegen de veenachtige oevers. Nu is de Oosteinderpoel een broekbos geworden: landjes en eilandjes dichtbegroeid met berken en elzen. Er zijn een paar open stukken, drassige graslandjes, waar het in de zomer paars ziet van de echte koekoeksbloem. Ook zijn er voor deze streek bijzondere planten te vinden, zoals dopheide, zonnedauw en veenbes. Tussen de bossen en het riet ritselt het van de water- en rietvogels. Een natte oase te midden van veel economische activiteit.

Geotubes tegen afslag

Met een aantal partijen is het gelukt de oevers van de Oosteinderpoel te beschermen tegen afslag. De veengrond slaat weg door golfslag, vooral langs de Ringvaart. Er is een innovatieve oplossing gevonden. Bagger die vrijkwam bij het baggeren van de Ringvaart is in geotubes gedaan. Deze liggen nu voor de oevers en zijn verrassend snel begroeid geraakt zoals in dit filmpje is te zien:

 

  Ligging: Tussen de ringvaart Haarlemmermeer, Takkade en de Oostereinderweg.
  Niet toegankelijk over land, wel over water. Enigszins te overzien vanaf de Schipholdijk aan de overkant van de ringvaart.
  Mindervaliden: Er zijn in het gebied geen brede en verharde (wandel)paden te vinden die geschikt zijn voor rolstoelen. Het gebied is alleen per boot bereikbaar.
  Parkeren: Oosteinderweg.
  Openbaar vervoer: Raadpleeg de website www.ov9292.nl
  Honden: Niet toegestaan.