Samen maken we Noord-Holland mooier!

Landschap Noord-Holland is een prachtige organisatie. Daar zorgen wij allemaal voor, alle medewerkers en vrijwilligers, elke dag weer. We vormen een sterk team met hetzelfde doel: de bescherming en ontwikkeling van ons mooie landschap. Daarvoor zetten we ons met hart en ziel in.

Doelstelling

De statutaire doelstelling van LNH luidt: de stichting stelt zich als specifiek Noord-Hollandse organisatie ten doel met, door en voor de Noord-Hollandse bevolking natuur, landschap en daarmee samenhangende cultuurhistorie in de hele provincie te behouden en verder te ontwikkelen vanuit de overtuiging dat dit belangrijk is voor het welzijn van mensen en natuur.

Ontwikkelingen in de samenleving

We willen ons Noord-Hollandse landschap beschermen en ontwikkelen. Gelukkig hebben we deels wind mee. Er zijn steeds meer mensen die het belang van de natuur inzien. Ze hechten aan een gezonde levensstijl en weten dat de natuur goed is voor hun welzijn. Ook besteden mensen hun vrije tijd graag in de natuur. Een andere trend in ons voordeel is de betrokkenheid van mensen en bedrijven bij hun regio, ondanks of juist dankzij de toenemende globalisering.

Maar er is ook tegenwind. Zo investeert de overheid steeds minder in natuur en landschap. Dat wordt aan particuliere organisaties overgelaten. Die organisaties moeten hun fondsen zien te halen uit dezelfde ‘vijver’ waar ook andere goede doelen ‘vissen’. En zo wordt de concurrentie groter.

Onze visie

Zeker in tijden van groeiende concurrentie is een krachtige marktbenadering erg belangrijk. Waar dat kan, zoeken we dan ook samenwerking, bijvoorbeeld met de provincie. Want samen staan we sterker.

De betrokkenheid bij natuur en landschap is een trend waarop we uiteraard graag inspelen. Dat doen we door mensen te stimuleren ervan te genieten. We helpen hen hun landschap te ‘lezen’ en waarderen. We geven  hun kinderen gelegenheid er spelenderwijs van te leren. En we tonen voortdurend dat we ons inzetten voor de eigenheid van ons landschap.

De zakelijke markt is een tweeledige doelgroep. We werven er fondsen. Maar we willen ook een goede zakenpartner zijn. Met duurzaam beheer, onderzoek en advies aan bedrijven en overheden genereren we inkomsten én werken we aan het behoud van ons mooie landschap.

Onze missie: Samen maken we Noord-Holland mooier!

De Noord-Hollandse natuur behouden en ontwikkelen; mensen in staat stellen te genieten van die natuur; een goede bedrijfspartner zijn en de samenwerking zoeken met partnerorganisaties – daar zetten we ons allemaal elke dag met hart en ziel voor in.

Onze kernwaarden

Om in ons missie te blijven slagen, moeten we ons onderscheiden van andere ideële organisaties. Dat onderscheid is er al. Het zit in onze sterke punten, in onze kernwaarden, de karaktertrekken die ons Landschap Noord-Holland maken:

Passievol  

We werken met plezier om het allerbeste te bereiken voor ons landschap en onze klanten.

Toegankelijk 

We staan open voor iedereen en stellen ons gelijkwaardig op aan ieder ander.

Daadkrachtig 

We gaan altijd voor maximaal resultaat. Kansen grijpen we en problemen lossen we op.

Samenwerkend 

We werken als een team aan ons gemeenschappelijke doel, ook samen met onze partners.

Dit jaar (2016) stellen we onze ambities voor de komende vier jaar op en ontwikkelen we een nieuw Meerjarenbeleidsplan voor de toekomst. Onderaan de pagina is het huidige Meerjarenbeleidsplan (looptijd tm 2016) te vinden.

Downloads