Natuurprojecten

In onze natuurgebieden vinden naast het reguliere beheer soms eenmalige werkzaamheden plaats.
Het Fort aan de Sint Aagtendijk bestaat uit een fort, fortwachterswoning en genieloods. Alle...

PAS

De uitstoot van stikstof door verkeer, industrie en landbouw zorgt ervoor dat grote delen van de...
Landschap Noord-Holland restaureert en conserveert Fort Zuidwijkermeer voor de toekomst...
We onderzoeken de roerdompen in het Ilperveld. Enkele roerdompen zijn voorzien van een...
Op vrijdag 15 april 2016 startte gedeputeerde Joke Geldhof symbolisch de restauratie. De...
Foto Koos Leek Aanleg van de Zandpolder ecologische verbinding (1) De Zandpolder werd in...