Natuurprojecten

In onze natuurgebieden vinden naast het reguliere beheer soms eenmalige werkzaamheden plaats.
Op vrijdag 15 april 2016 startte gedeputeerde Joke Geldhof symbolisch de restauratie. De...
Razende Bol-film Ruben Smit, de maker van de film de Nieuwe Wildernis, filmde de ruige natuur op...
Landschap Noord-Holland restaureert en conserveert Fort Zuidwijkermeer voor de toekomst...
Het Fort aan de Sint Aagtendijk bestaat uit een fort, fortwachterswoning en genieloods. Alle...

PAS

De uitstoot van stikstof door verkeer, industrie en landbouw zorgt ervoor dat grote delen van de...
We onderzoeken de roerdompen in het Ilperveld. Enkele roerdompen zijn voorzien van een...